top of page
dressings .png
mustardPhoto.png
alati.png
saltPhoto.png
salates.png
saladsPhoto.png
toAlatiMas.png

Το Αλάτι ή Χλωριούχο Νάτριο όπως είναι η χημική ονομασία, εκτός του ότι χρησιμοποιείται σαν καρύκευμα για να προσδίδει νοστιμιά  στα φαγητά, έχει και βασική συμμετοχή στην βιοχημική διεργασία του κυττάρου.

Από την ιστορία βλέπουμε ότι το αλάτι έπαιζε πάντοτε κυρίαρχο ρόλο στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου. 

 

Βρίσκεται στη φύση στο θαλασσινό νερό

υπό μορφή ορυκτού.

 

Το θαλασσινό αλάτι είναι πιο καθαρό από το ορυκτό αλάτι, το οποίο πρέπει να υποστεί

χημική επεξεργασία για να καθαρίσει και να καταστεί βρώσιμο. Περίπου το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης

του Χλωριούχου Νατρίου (NaCl) παράγεται από τη θάλασσα με την βοήθεια της ηλιακής ενέργειας.

Η διαχείριση του θαλασσινού νερού στον χώρο των αλυκών, δίδει γενικά αλάτι ανεκτής καθαρότητας εμπλουτισμένο με τα λοιπά στοιχεία της θάλασσας όπως Μαγνήσιο, Κάλιο και Ασβέστιο, στοιχεία απαραίτητα και αυτά στις βιοχημικές διεργασίες του κυττάρου.

Ως επί το πλείστον, το αλάτι που παράγεται από το θαλασσινό νερό είναι το κυρίως προϊόν, μόνο κατά την παραγωγή πόσιμου νερού από θαλασσινό νερό με την μέθοδο της αφαλάτωσης, το αλάτι βγαίνει ως παραπροϊόν και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να επεξεργασθεί χημικά, διότι περιέχει ξένες προσμίξεις (γύψο, ανθρακικά άλατα, υδροξείδιο του σιδήρου κλπ) σε μεγάλο ποσοστό.

Για να παραχθεί αλάτι εφάμιλλο της ποιότητας του βρώσιμου αλατιού, πρέπει να ακολουθηθούν κάποια στάδια

κατά τη διαχείριση του θαλασσινού νερού στην αλυκή.

 

 

Τα στάδια αυτά είναι τα εξής : Τροφοδοσία των θερμαστρών της αλυκής με θαλασσινό νερό και συμπύκνωση αυτού από τα 4ο Be

στα 8ο – 10ο Βe. Στο στάδιο αυτό καθιζάνουν τα ανθρακικά άλατα που περιέχονται στο θαλασσινό νερό.

Μεταφορά των διαλυμάτων μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου σε άλλες θερμάστρες, όπου συνεχίζεται η συμπύκνωση

των διαλυμάτων μέχρι τα 17ο Be. Στο στάδιο αυτό πέφτει ο γύψος. Μεταφορά του διαλύματος σε ένα τρίτο στάδιο όπου το Χλωριούχο Νάτριο ( NaCl) φθάνει στο σημείο κορεσμού (24ο Be). Το κορεσμένο διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου (NaCl) διάλυμα μεταφέρεται στα κρυσταλοπήγια όπου και γίνεται η κρυστάλλωση του αλατιού. Όταν η πυκνότητα του διαλύματος φθάσει στα 30ο Be, απομακρύνεται και ανανεώνεται με φρέσκα διαλύματα. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται όλους τους καλοκαιρινούς μήνες. Περί τα μέσα Σεπτέμβρη, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, απομακρύνονται τα τελευταία αλμόλοιπα από τα κρυσταλοπήγια και αρχίζει η συγκομιδή του αλατιού με μηχανικά μέσα. Ο κρύσταλλος του αλατιού που συλλέγεται εκτός από Χλωριούχο Νάτριο (NaCl) περιέχει και άλλες ενώσεις όπως το Θειικό Ασβέστιο (γύψος). Μπορεί επίσης να έχουν εγκλωβισθεί στους μεγάλους κρυστάλλους άμμος ή περιττώματα πουλιών τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα αλατιού. Για να απομακρυνθούν οι παραπάνω ενώσεις γίνεται μηχανικά επεξεργασία του

αλατιού από αλυκή.  Δύο είναι οι τρόποι επεξεργασίας του αλατιού των αλυκών. 

Με τον μηχανικό τρόπο καθαρισμού (δηλ. επιφανειακό πλύσιμο του κρυστάλλου, ξήρανση, σπάσιμο,

κοσκίνισμα και συσκευασία) του αλατιού.

 

Η διεργασία με τη μέθοδο του μηχανικού καθαρισμού έχει τα εξής στάδια :

1. Μεταφορά της Α΄ ύλης στη δεξαμενή πλύσεως. 2. Πλύσιμο. 3. Αφύγρανση. 4. Ξήρανση στους 170ο C.

5. Διαχωρισμό σε διαφορετικά μεγέθη κόκκου. 6. Ιωδίωση όπου απαιτείται

7. Αποθήκευση. 8. Συσκευασία

 

Η μέθοδος με μηχανικό τρόπο δεν απομακρύνει όλα τα ξένα σώματα, όπως άμμος, γύψος και

τυχόν περιττώματα πουλιών που είναι εγκλωβισμένα στους μεγάλους κρυστάλλους.

Έχει επίσης και άλλο ένα μειονέκτημα σε σύγκριση με τη δεύτερη μέθοδο καθαρισμού. Επειδή τα ιχνοστοιχεία της θάλασσας

(Μαγνήσιο, Κάλιο και Ασβέστιο) βρίσκονται στην επιφάνεια του κρυστάλλου, με το πλύσιμο απομακρύνονται με αποτέλεσμα τα

παραγόμενα προϊόντα να είναι φτωχά σε ιχνοστοιχεία.

 

Προϊόντα μας αυτής της ποιότητας που κυκλοφορούν στην αγορά είναι το ΝΙΚΗ και το ΚΟΡΩΝΙΣ

σε συσκευασίες των 500γρ, 1000γρ, 5 κιλών, 25 κιλών.

 

Με τη μέθοδο της κρυστάλλωσης, δηλ. συμπύκνωσης κορεσμένου διαλύματος με τη χρήση θερμότητας.

Όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα του μηχανικού καθαρισμού επιλύονται με τη μέθοδο εξευγενισμού (καθαρισμού) του αλατιού, με την εξάτμιση κορεσμένου διαλύματος με βρασμό. Με την μέθοδο κρυστάλλωσης επιτυγχάνουμε άριστα αποτελέσματα διότι έχουμε την απομάκρυνση όλων των ξένων σωμάτων, όπως άμμος και τυχόν περιττώματα πουλιών που είναι εγκλωβισμένα στους μεγάλους κρυστάλλους, διατηρώντας συγχρόνως την περιεκτικότητα των λοιπών ιχνοστοιχείων παραγωγής αλατιού.

 

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί ως εξής: Η Α΄ ύλη της αλυκής, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, περιέχει και άλλες προσμίξεις

όπως γύψος, άμμος και περιττώματα πουλιών. Με τη μέθοδο του εξευγενισμού με βρασμό, όλες αυτές οι ξένες ύλες απομακρύνονται πριν την διοχέτευση του διαλύματος στους βραστήρες για συμπύκνωση, με την διάλυση των κρυστάλλων

του αλατιού σε νερό, όπου καθιζάνουν όλες οι αδιάλυτες ξένες προσμίξεις.

Το πεντακάθαρο διάλυμα αλατιού οδηγείται στους βραστήρες για συμπύκνωση.

Με τη συμπύκνωση αρχίζει η κρυσταλλοποίηση του αλατιού μέσα στους βραστήρες. Από τους βραστήρες παραλαμβάνεται αλάτι επιθυμητής χημικής σύστασης καθώς και επιθυμητής κοκκομετρίας εντελώς καθαρό και αποστειρωμένο συγχρόνως λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στη διεργασία παραγωγής. Η ποιότητα αυτή είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία της θάλασσας (Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο) τα οποία

σε μικρές ποσότητες βοηθάνε την εύρυθμη λειτουργία του κυττάρου.

bottom of page